Modificări la Biroul de Credit

Corina Lesan la 08 January, 2008

Modificări la Biroul de CreditLa sfârşitul lunii februarie va intra în vigoare o decizie a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, care prevede ca persoanele care figurează drept rău-platnici în evidenţele băncilor să nu mai ajungă fără cunoştinţa acestora la Biroul de Credit.

Astfel, instituţiile financiare care raportează la Biroul de Credit sunt obligate să comunice în mod clar şi exact persoanei vizate (în scris, telefonic, prin SMS sau prin e-mail) toate informaţiile cu privire la datele cu caracter personal transmise (identitatea biroului de credit către care sunt transmise informaţiile, categoriile de participanţi la birourile de credit care vor primi aceste date, perioada de stocare în cadrul sistemelor de evidenţă de tipul birourilor de credit, precum şi modalităţile concrete de exercitare a dreptului de acces, de intervenţie şi de opoziţie, în relaţia cu participantul şi biroul de credit). Datornicul se poate opune furnizării acestor informaţii dacă are motive întemeiate, cum ar fi raportări ce cuprind erori, neînştiinţarea cu cel puţin 15 zile înainte de introducerea în Biroul de Credit etc.

Conform noii decizii, informaţiile cu caracter personal pot fi şterse/modificate de participantul la Biroul de Credit care le-a introdus, dar şi de Biroul de Credit în acord cu instituţia care le-a transmis. O altă modificare este şi micşorarea la 4 ani (mai puţin cu un an decât până acum) a perioadei maxime de stocare a informaţiilor negative în baza de date a Biroului. De asemenea, noile reglementări legislative nu vor mai permite operatorilor de telefonie să furnizeze informaţii cu caracter personal către un sistem de evidenţă de tipul birourilor de credit.

Nici un comentariu pana in acest moment.
Poti fi chiar primul foloseste formularul de mai jos.Lasa un comentariu